تیمتو بساز

واسه مسترایی که میخوان تیمشون چابک تر شه

من تو این مسیر کنارتم

میتونی همین الان مسیرتو شروع کنی
بزن بریم

خودتو بساز

واسه کسایی که میخوان حرفه ای شن

من تو این مسیر کنارتم

میتونی همین الان مسیرتو شروع کنی
بزن بریم